Hur fungerar en sökning på Google?

Det här vet nog alla redan men bara för att vi skall vara på ”the same page”.

I filmen nedan förklarar Matt Cutts, anställd hos Google hur sökningar fungerar. Du får en överblick över vad Google gör när du söker på deras servrar,  indexering och hur de rankar olika hemsidor till olika sökord.